1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập www.blogkhuyenmai.com – Tin khuyến mãi, mã giảm giá mua sắm online. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ www.blogkhuyenmai.com.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Blog Khuyến Mãi, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Blog Khuyến Mãi dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Blog Khuyến Mãi hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Blog Khuyến Mãi ngay lập tức.

2. Truy cập Blog Khuyến Mãi

Blog Khuyến Mãi bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Blog Khuyến Mãi cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Blog Khuyến Mãi mà không cần báo trước.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Blog Khuyến Mãi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Blog Khuyến Mãi là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Blog Khuyến Mãi thông qua Website Blog Khuyến Mãi được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Blog Khuyến Mãi.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Blog Khuyến Mãi, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Blog Khuyến Mãi.

Blog Khuyến Mãi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Blog Khuyến Mãi, bất cứ lúc nào theo quyết định của Offers.vn mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Blog Khuyến Mãi cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Blog Khuyến Mãi ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin củaBlog Khuyến Mãi.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Blog Khuyến Mãi, mà không có sự cho phép trước của Blog Khuyến Mãi. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Offers.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Blog Khuyến Mãi.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Blog Khuyến Mãi cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Blog Khuyến Mãi cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Giám sát và thi hành

Blog Khuyến Mãicó quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Blog Khuyến Mãi; thực hiện các sửa đổi mà Blog Khuyến Mãi cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

8. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền

Blog Khuyến Mãi coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Blog Khuyến Mãi vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Blog Khuyến Mãi bằng cách gửi thông báo cho Blog Khuyến Mãi qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả phiếu giảm giá, các mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch) có sẵn trên Blog Khuyến Mãi có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Blog Khuyến Mãi không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin công bố trên Blog Khuyến Mãi (bao gồm những thông tin về bất cứ coupon, mã giảm giá hoặc sản phẩm dịch vụ) được cung cấp bởi các bên thứ ba.

Blog Khuyến Mãi không thể đảm bảo, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Blog Khuyến Mãi (bao gồm những thông tin về bất cứ khuyến mại, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Blog Khuyến Mãi (bao gồm những thông tin về bất cứ khuyến mại, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Blog Khuyến Mãi không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Blog Khuyến Mãi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Blog Khuyến Mãi